• Psychotherapie

  intakegesprek: 60 euro

  per sessie: 55 euro

 • Do you offer a referral program?

  We do! When you refer someone and they hire us, you will receive 10% off your next service. If you refer more friends, each additional referral will provide you 25% off your next service as a special thank you reward.

 • Onderzoeken

  De tarieven zijn afhankelijk van de af te nemen onderzoeken, deze worden steeds in overleg met jullie besproken tijdens het intakegesprek. We hanteren hierbij het principe van 'need to know' en niet 'nice to know'. We zoeken steeds in overleg met alle betrokken partijen uit welke testbatterij het meest aangewezen is om een antwoord te krijgen op jullie hulpvragen. Deze wordt dus steeds op maat samengesteld.

 • Aandacht- en concentratieonderzoek

  klasobservatie: 60 euro (gesprek met de leerkracht inbegrepen)

  TEA-Ch: 150 euro

  bespreking van de resultaten: 60 euro

 • Schooloverleg

  60 euro

  Uitgebreid verslag (bij afname van verschillende onderzoeken en/of vragenlijsten): 60 euro

   

  Sommige ziekenfondsen geven een gedeeltelijke terugbetaling.

   
  Bij afwezigheid moet de therapie 24 uur op voorhand geannuleerd worden. Bij nalatigheid zijn we genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

 • Opvoedingsondersteuning / ouderbegeleiding

  intakegesprek: 60 euro

  per sessie: 55 euro

 • Intelligentieonderzoek WISC V en WPPSI IV

  250 euro

  non-verbaal intelligentieonderzoek (SON-R 2-8): 150 euro

  bespreking van de resultaten: 60 euro

 • Intelligentieonderzoek i.f.v. terugbetaling logopedie

  Voor kinderen t.em. 7 jaar (SON-R 2-8): 125 euro

  Voor kinderen vanaf 8 jaar (verkorte versie WISC V): 225 euro

  Kort verslag en bespreking van de resultaten: inbegrepen

 • Onderzoek bij gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen of problemen met executieve functies

  gesprekken, gedragsvragenlijsten en verslag aan een tarief van 60 euro per sessie/vragenlijst.

Can't find your question? Call us now: +32 485 97 70 28