Tarieven

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Kinesitherapie

We werken enkel op voorschrift van de dokter wat betreft de behandelingen. 

Elk kind heeft recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie op jaarbasis. Een courant voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten.

Tarieven

Indien blijkt dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, in overleg met uw arts, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt/uw kind recht op een terugbetaling van max. 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar.

 

Indien uw kind uitgebreidere motorische problemen ervaart, kan de geneesheer-specialist een aanvraag (E-pathologie) indienen bij de mutualiteit om een terugbetaling van meer dan 60 sessies te bekomen.

Logopedie

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV of via aanvullende verzekering van uw ziekenfonds (wisselend per ziekenfonds).
U verkrijgt bij onze medewerkers de nodige informatie i.v.m. voorschrijvende artsen en aanvraagformaliteiten.

Psychologie

Psychotherapie

intakegesprek: 65 euro

per sessie: 60 euro

 

Opvoedingsondersteuning / ouderbegeleiding

intakegesprek: 65 euro

per sessie: 60 euro

 

De tussenkomst voor psychologie is afhankelijk van uw mutualiteit.

 

Onderzoeken

De tarieven zijn afhankelijk van de af te nemen onderzoeken, deze worden steeds in overleg met jullie besproken tijdens het intakegesprek. We hanteren hierbij het principe van 'need to know' en niet 'nice to know'. We zoeken steeds in overleg met alle betrokken partijen uit welke testbatterij het meest aangewezen is om een antwoord te krijgen op jullie hulpvragen. Deze wordt dus steeds op maat samengesteld.

 

Intelligentieonderzoek WISC V en WPPSI IV: 250 euro

non-verbaal intelligentieonderzoek (SON-R 2-8): 150 euro

bespreking van de resultaten: 65 euro

verslag: inbegrepen

Intelligentieonderzoek i.f.v. terugbetaling logopedie:

Voor kinderen tot 8 jaar (SON-R 2-8): 125 euro

Voor kinderen vanaf 8 jaar (verkorte versie WISC V): 150 euro

Kort verslag en bespreking van de resultaten: inbegrepen

 

Aandacht- en concentratieonderzoek:

klasobservatie: 65 euro (gesprek met de leerkracht inbegrepen)

TEA-Ch: 150 euro

bespreking van de resultaten: 60 euro

uitgebreid verslag: inbegrepen

 

Schooloverleg: 65 euro

Verslag (bij afname van verschillende onderzoeken en/of vragenlijsten): 60 euro

 

Sommige ziekenfondsen geven een gedeeltelijke terugbetaling.

 
Bij afwezigheid moet de therapie 24 uur op voorhand geannuleerd worden. Bij nalatigheid zijn we genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.