Bobath-therapie

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Bobath therapie wordt toegepast om uw kind te helpen bij moeilijkheden in zijn/haar motorische ontwikkeling.

Indien uw kind niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/stand/stappen komt, poepschuift, tonusproblemen heeft, kan u terecht bij onze kinesitherapeuten. Hierbij wordt zowel gewerkt aan de kwaliteit van bewegen als aan het bereiken van de mijlpalen in de motorische ontwikkeling. Het kind wordt in de therapie gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en er worden aan de ouders tips mee gegeven om thuis te oefenen. Er wordt advies gegeven over positionering en hantering en eventuele hulpmiddelen bij zitten, staan, voortbewegen en ADL-activiteiten, voorkomen van contracturen en misvormingen, …
Bobath therapie wordt vaak toegepast bij kinderen die neurologische problemen vertonen en bvb in meerdere of mindere mate spanning of spasticiteit vertonen. Kinderen met tonusproblemen (hyper- of hypotonie) hebben vaak baat bij Bobath therapie.

Naast therapie wordt er ook veel belang gehecht aan een nauwe samenwerking met de directe omgeving (ouders, familie, opvoeders, zorgverleners,…) en worden er adviezen gegeven voor de thuissituatie.
Bobath therapeuten werken met kinderen met zeer uiteenlopende problemen.
Bepaalde kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande disharmonische neuro-motorische ontwikkeling. Andere kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met een hersenverlamming, ook cerebrale parese of CP genoemd.
Ouders die geconfronteerd worden met de diagnose van cerebrale parese en die meer informatie wensen, kunnen zich wenden tot ons of meer info vinden op de website van de Bobathvereniging: www.Bobath.be

Bobath therapie kan toegepast worden bij baby’s en kinderen met:

- Cerebral Palsy (CP)
- Baby’s met ontwikkelingsvertraging
- Premature baby’s
- Voorkeurshouding (evt met afplatting van het hoofdje)
- Neurologische en neuro-motorische aandoeningen (spina bifida, plexus brachialis letsel,…)

- Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
- Tonusproblemen (spasticiteit, hypertonie, hypotonie)
- Baby’s en kinderen met orthopedische problemen
- Genetische aandoeningen
- Complexere syndromen