Multidisciplinair onderzoek

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Heb je het gevoel dat er iets is met je kind? Is de school bezorgd? Maken anderen zich zorgen om de ontwikkeling van je kind? Hiervoor kan je bij ons terecht. We richten ons op kleuters en lagere school kinderen (2,5 jaar tot 12 jaar).

Heeft jouw kind last van gedragsproblemen, lichamelijke problemen, concentratieproblemen, leerproblemen, motorische problemen of andere moeilijkheden? Heb je al langer het gevoel dat er iets aan de hand is, maar je weet niet wat? Dan kunnen jullie zich aanmelden bij ons voor een multidisciplinair diagnostisch onderzoek. Ook de school of het CLB kan adviseren aan ouders om hun kind te laten onderzoeken, bijvoorbeeld omdat je kind zich niet kan concentreren in de klas, geen aansluiting vindt met de andere kinderen, een leer- of ontwikkelingsachterstand heeft, opstandig gedrag vertoont, …

Tijdens het diagnostisch onderzoek wordt het algehele functioneren en de ontwikkeling door verschillende disciplines in kaart gebracht. Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt beslist of het nodig is om verder door te verwijzen naar een kinderpsychiater of kinderneuroloog. We geven advies over de verdere behandeling en/of begeleiding.

In Kinderpraktijk Castaar beschikken we over de nodige testmaterialen en vragenlijsten en hebben we een nauwe samenwerking met een kinderpsychiater uit de buurt.