Ouderbegeleiding bij opvoedings- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Het ouderschap brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Het is dan ook normaal dat je als ouder af en toe vragen hebt, die je onzeker maken. Plots weet je het even niet meer en lijkt het evenwicht even zoek te zijn. Jullie vragen zich af hoe je het best kan omgaan met moeilijk of verontrustend gedrag van jullie kind en hoe je dit gedrag het best kan begrijpen. Dan vraag je je misschien ook wel af of het gedrag van je kind nog wel normaal is voor zijn leeftijd. Je twijfelt of je het als ouder misschien beter op een ander manier aanpakt, maar je weet niet hoe, omdat jullie al veel geprobeerd hebben, maar niets lijkt te helpen. Dan kan opvoedingsondersteuning of ouderbegeleiding helpend zijn.

Opvoedingsondersteuning of ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken met de ouder(s). Omdat ieder gezin anders is, heeft elk traject zijn specifieke vorm. We vertrekken steeds van de vragen en noden van de ouders. In het traject staan we stil bij wat er moeilijk loopt in jullie gezin en hoe dit anders kan. We maken ook ruimte voor je krachten als ouder(paar). We kijken naar wat goed loopt en breiden dat uit. We gaan samen op zoek naar wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding van jullie kind(eren) en hoe jullie dit kunnen realiseren. We reiken handvatten aan om met moeilijk gedrag om te gaan, zodat jullie terug op een positieve manier in contact kunnen treden met elkaar en er terug rust kan komen in jullie gezin. Deze vorm van begeleiding vindt plaats zonder het kind. We werken als het ware aan het gedrag van jullie kind, via jullie als ouders. Door jullie gedrag aan te passen, zal ook het gedrag van jullie kind veranderen.

Indien gaande weg zou blijken dat er nood is aan individuele begeleiding voor uw kind, kan dit uiteraard ook opgestart worden. Daarin zal echter ook de afstemming met jullie als ouders belangrijk en noodzakelijk blijven.