Psychomotoriek – schrijfmotoriek

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Een goede ontwikkeling van de motoriek, zoals stappen, lopen, springen, vormt de basis van alle complexere bewegingen zoals het fietsen, zwemmen, turnen,… Ook de fijnmotorische vaardigheden zijn van belang. Psychomotorische therapie richt zich echter niet alleen op het behandelen van fijn -en/of grootmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden als schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst,… vallen hieronder.

Tijdens beweging ontdekken kinderen hun eigen lichaam en leren ze hun eigen durven en kunnen in te schatten. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen, ze leren al doende het besef van een linker -, en een rechterkant van het lichaam, ze leren zich oriënteren in de ruimte, zich focussen, ook wordt het geheugen en de motoriek gestimuleerd.

Kinderen ontwikkelen zich normaal gezien spelenderwijs. Al bewegend breiden ze de mogelijkheden uit. We maken hierbij o.a. een onderscheid tussen:

- Grove motoriek: vb rollen, zitten, kruipen, lopen, fietsen, klimmen, zwemmen….
- Fijne motoriek: vb knippen, tekenen, rijgen, boetseren, schrijven…
- Lateralisatie: vb het maken van omkeringen, van rechts naar links schrijven…

 

Een goede basismotoriek (fijne en grove motoriek), lichaamsbesef, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, tijdsperceptie,… zijn enkele basispeilers om te komen tot de schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen,…