Stotteren

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van de spreekbeweging.
Dit uit zich in het doorbreken van de woordstructuur. Omdat dit leidt tot een gevoel van controleverlies wordt dit door kinderen die stotteren als onaangenaam ervaren.

In therapie gaan we aan de hand van de sociaal cognitieve gedragstherapie de verschijnselen van stotteren proberen te verminderen om zo het spreken terug aangenaam te maken voor het kind.
Onze logopediste Inse heeft zich verder gespecialiseerd in stottertherapie.
Bij jonge kinderen (tot 10 jaar) wordt de therapie samen met de ouders gevolgd. Daarnaast is de oudercursus noodzakelijk.