Diagnostiek/onderzoeken

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Wij maken enkel gebruik van de meest recente diagnostische materialen (testmateriaal en vragenlijsten), die op vlak van normering en betrouwbaarheid voldoen aan de strengste normen. Dit om ten allen tijden op een professionele en verantwoorde manier uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van jullie kind.

Na elk diagnostisch onderzoek wordt een uitgebreid verslag opgemaakt met handelingsgerichte adviezen t.a.v. ouders, de school en eventuele andere betrokkenen. Indien gewenst en in overleg met jullie als ouders, lichten we het verslag graag toe op school tijdens een schooloverleg.
Indien gaandeweg zou blijken dat bijkomend logopedisch of kinesitherapeutisch onderzoek nodig is, kan dit binnen onze diagnostisch team ingepland worden.