Leerstoornissen

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Voor sommige leerlingen is het leven achter de schoolbanken moeilijk. Ze werken hard, maar boeken weinig vooruitgang.
Soms gaat het over een achterstand die weer kan ingehaald worden.

We spreken dan over leerproblemen. Dit kan gaan om problemen bij het automatiseren, maar ook bij het aanleren van vaardigheden of technieken.
Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding. We spreken dan over een echte leerstoornis. Er zijn drie domeinen waarop leerproblemen zich kunnen situeren. Het is mogelijk dat het kind op meerdere domeinen moeilijkheden ondervindt. Op basis van informatie uit gesprekken met ouders, school,… wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Elk kind is uniek en vereist daarom ook een unieke aanpak.
Bij de aanmelding bekijken we waar zich de moeilijkheden situeren.

Er zijn drie categorieën van leerstoornissen:

- Leesproblemen (dyslexie)

- Spellingsproblemen (dysorthografie)

- Rekenproblemen (dyscalculie)

Bij dyslexie ervaart het kind moeilijkheden bij het lezen. Dysorthografie houdt in dat er problemen zijn op het vlak van schrijven. Het gaat niet zo zeer om de motorische handeling van het schrijven, maar om het correct schrijven en het toepassen van spellingsregels. De derde leerstoornis is dyscalculie, waarbij er moeilijkheden zijn op het vlak van rekenen.

Voordat er over één of meerdere van deze stoornissen gesproken kan worden, toetsen we ze aan enkele criteria:

- De problemen moeten hardnekkig zijn, ondanks begeleiding.

- Er mogen geen andere factoren zijn die de problemen verklaren.

- De achterstand t.o.v. leeftijdsgenoten moet voldoende groot zijn.

Er worden testen afgenomen, waarvan de testresultaten vergeleken worden met leeftijdsgenoten. Daarna bekijken we de specifieke moeilijkheden om zo een volledig behandelingsplan op te stellen. Een test is altijd een momentopname, dus bijsturing gedurende de therapie is een must.
In het behandelingsproces gaan we op zoek naar de beste methode voor het kind, zodat hij/zij zich ten volle kan ontplooien met de mogelijkheden die er zijn. Er wordt bekeken of hulpmiddelen nodig zijn, aanpassingen in boeken,…

Digitale hulpmiddelen zoals kunnen door onze logopedisten aangeboden en aangeleerd worden. Ouders mogen onze therapieën ook steeds volgen, zodat zij dezelfde uitleg thuis kunnen hanteren.

Voor sommige kinderen is schrijven een hele opgave. Zelfs wanneer ze supertraag werken, blijft het moeilijk om leesbaar te schrijven. In de klas kan de computer worden ingeschakeld om een deel van het schrijfwerk te compenseren. Goed en vlot typen is hierbij een belangrijke voorwaarde.
Binnen onze praktijk bieden we ook Typ10 cursussen aan, zodat kinderen op een speelse manier foutloos kunnen leren typen.
Zie verder ook onder het tabblad kinesitherapie – typ10