Articulatiestoornissen

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Bij articulatiestoornissen worden specifieke klanken of klankcombinaties niet uitgesproken of vervangen door andere klanken.

Afhankelijk van de leeftijd wordt gekeken of logopedie nodig is. Soms zijn tips, die thuis opgevolgd worden, al voldoende. Er is sprake van een articulatiestoornis bij kinderen als de articulatie afwijkt in vergelijking met die van leeftijdsgenootjes.

De logopedist zal meestal eerst onderzoek doen naar de spraak- en taalontwikkeling. Zij zal je ook vragen of er taalproblemen of dyslexie voorkomen in de familie. De spraak wordt nauwkeurig geanalyseerd om precies te ontdekken hoe het kind praat. We bespreken de resultaten van het onderzoek en stellen een op maat gemaakte behandeling voor je kind voor.

Indien therapie aangewezen is, zullen de meeste problemen aangepakt door de klanken op een natuurlijke manier uit te lokken. Het kind leert onbewust zelf aan hoe hij/zij zijn/haar mond, tong en lippen kan gebruiken.