Communicatieve vaardigheden

Meer informatie

Contacteer ons per telefoon, per e-mail of via contactformulier voor meer informatie.

Contacteer ons

Binnen onze leefwereld is communiceren van groot belang. We zijn voortdurend in contact en in interactie met onze medemensen. Communicatie is nodig om de omgeving te beïnvloeden, zodat je erin kunt leren, leven en overleven.

Communicatie doe je per definitie samen. Vaak treden er problemen op in de interactie tussen ouders en hun jonge kind. Het kind kan zich niet of moeilijk uiten en de ouders hebben moeite met het inschatten van de beperkte communicatiepogingen van het kind. Dit veroorzaakt spanning en frustratie voor beide partijen.
Kinderen met meervoudige beperkingen doorlopen veelal omvangrijke behandeltrajecten. Een sociale interactie die het kind met zijn omgeving opbouwt is echter enorm belangrijk voor de totale ontwikkeling.

Kinderen zijn tijdens hun eerste levensjaren het meest gevoelig voor communicatieve vaardigheden en taalverwerving. Onze logopedisten willen ouders bijgevolg dan ook zo vroeg mogelijk helpen bij het vinden van een aanpak die het best past bij hun manier van omgaan met elkaar en met de mogelijkheden van het kind.
Onze logopedisten bieden dus ondersteuning zowel voor ouders als voor het kind.